Menu

Kontakte

Kontaktoni në :
E-mail : info@albanianambassadors.al
Mob. : +355 68 20 43 785
Bulevardi "Zogu I"

P.O. Box 1400, Tiranë - SHQIPËRI

Ose dërgoni një mesazh më poshtë :

    * Tregon fushat e detyrueshme